Niemand buitenspel

Niemand hoort buitenspel te staan in de samenleving. Het probleem is dat er nog steeds veel jongeren zijn die niet werken of op school zitten. Indien die situatie langer dan een half jaar onveranderd blijft, wordt het steeds moeilijker om terug te keren naar het reguliere traject. De motivatie en mogelijkheden nemen af. In de magische omgeving van Roda JC worden jongeren weer geprikkeld om iets aan hun toekomst te doen. Ik weet nu precies wat ik wil met mijn toekomst en hoe ik het aan ga pakken is een veelgehoorde opmerking in het Drop-out project. Van de 150 jongeren die vanaf 2004 door Roda JC zijn omarmd, heeft maar liefst 80 procent weer een doel: ze zijn teruggekeerd in de schoolbanken óf hebben een baan.
  • Doelgroep: voortijdige schoolverlaters met een leeftijd tussen 14 en 18 jaar.
  • Bereik: x-aantal schoolverlaters per jaar.
  • Bijdrage aan de ambities van de stichting: met dit project speelt de stichting in op twee van haar drie pijlers; participatie en respect.

X-Change project

Roda JC biedt drop-outs (jongeren die hun school voortijdig verlaten hebben) met een leeftijd tussen de 14 en 18 jaar de mogelijkheid om concrete werkervaring op te doen bij Roda JC. De jongeren pakken alledaagse klussen op in het Parkstad Limburg Stadion en op Trainingscomplex Kaalheide. Het uitvoeren van de klussen wordt gedaan onder professionele begeleiding, waarin sociale vaardigheidstrainingen en sport worden ingezet. Door middel van reflectie en keuzes maken tijdens de werkzaamheden komen de jongeren tot zelfinzicht, zelfdiscipline, verantwoordelijkheid en uiteindelijk tot nieuw gedrag.

De jongeren verrichten werkzaamheden als het schoonmaken van tribunes, bladeren verwijderen, schilderwerkzaamheden en netten verwisselen. Middels dit dagvullend programma komen de jongeren in een echte arbeidssituatie terecht waarin ze leer- en werkervaring opdoen. Dit verlaagt de drempel naar het zoeken van werk of de terugkeer naar school. De spelers van Roda JC vormen hierin een belangrijke schakel, omdat zij als rolmodel voor de jongeren fungeren. Zij kunnen vaak het laatste zetje in de rug geven met als ultieme doel deze groep terug te laten keren in de maatschappij.

Deelnemers van het project worden gestimuleerd terug te keren in de maatschappij, de schoolbanken of in het werkveld. De drop-outs leren middels het project communiceren in een professionele omgeving, moeten afspraken nakomen en verschillende taken uitvoeren.