Roda JC WerkT

Roda JC Werkt is een nieuw project van de stichting, die plaats gaat vinden in een nader in te vullen ‘MVO Corner‘ in het Parkstad Limburg Stadion.

Het doel is om in gezamenlijkheid een inspirerende ontmoetingsplek en uitdagende leer-werkomgeving te creëren voor kwetsbare groepen in de samenleving. Mensen voelen zich bij Roda JC in hun kracht gezet. Werken bij Roda JC is een droom van veel verschillende mensen in de regio Parkstad. Werken in een dynamische omgeving, in en om het stadion en in de buurt van bekende voetballers. Voorbeelden zijn dagbesteding, drop- outs, (Radar, Koraal Groep, XONAR), leer- werkervaringsplek (uitkeringsgerechtigden Gemeente Kerkrade), stages speciaal onderwijs (Jan Baptist en Mytylschool Adelante). Tevens is Roda Support een essentiële partner van Roda JC Werkt. Zij maken de cirkel rond door de deelnemers te begeleiden naar een vaste baan.
Met de maatschappelijke kracht van voetbal wordt op maatschappelijk gebied meer bereikt dan met reguliere interventies (op school, in een zorginstelling).

Roda JC Midden in de Maatschappij maakt Roda JC WerkT waar samen met Radar, Koraal Groep en XONAR. Hierbij wordt Roda JC ondersteund door Gemeente Kerkrade.
Van
dagbesteding tot leerwerkervaringsplekken. Samen verwijderen we de schotten om mensen een kans te geven die leven met een beperking of afstand hebben tot de
arbeidsmarkt.