Clinics

Met het Clinic project wordt ingezet op de amateurclubs in Midden- en Zuid Limburg. Het Clinic-project is gericht op het overdragen van de professionele kennis van Roda JC Kerkrade aan amateurverengingen. Over het belang van sportverenigingen valt niet te twisten. Zij zijn van groot belang om kinderen langdurig te binden aan een actieve en sociale sportomgeving.

De inzet van de stichting richting amateurverenigingen is tweeledig. Enerzijds draagt Roda JC Kerkrade kennis over aan amateurverenigingen om zo de kwaliteit van het sportaanbod in de regio te verhogen. Daarnaast werkt het Clinic-project wervend voor een sportvereniging.

Drie projecten

Nieuwe aanwas creëren voor de clubs is een van de doelstellingen van het Clinic-project. Onder het clinicproject vallen drie projecten die Roda JC Kerkrade ieder jaar oppakt:

  • Trainers voor Trainers

  • Roda JC Kerkrade Challenge

  • Coachdag.