Word donateur

Doneren, schenken

Steun Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij met uw gift

Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij (ANBI) is op 24 maart 2012 opgericht. Het eerste jaar stonden de pijlers jeugd, gezondheid en respect plaats. De pijler jeugd is vervolgens in 2013, door de komst van het ouderenproject Roda JC Old Stars, veranderd naar de pijler ‘participatie‘. Vanuit deze pijlers worden structurele programma‘s opgezet en uitgevoerd. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen slaat stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij de brug tussen de lokale bevolking, bedrijven, overheden, organisaties, onderwijsinstellingen en Roda JC Kerkrade.

Statement van de stichting:
Wij leveren, met als platform Roda JC Kerkrade, een structurele en zichtbare bijdrage aan de Limburgse maatschappij door samen met onze partners maatschappelijke uitdagingen in de provincie aan te gaan, vanuit de pijlers participatie, gezondheid en respect. Om deze doelstellingen te bereiken is veel geld nodig. Hiervoor vragen wij uw steun: als donateur of door een schenking te doen.

Schenking
Schenkingen kunt u overmaken naar giro NL22RABO134947320 t.n.v. Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij te Kerkrade o.v.v. 'Gift' + NAW gegevens.