Wat wij doen

Het streven van Roda JC Kerkrade is om met beide ‘voetbalbenen' midden in de maatschappij te staan. Door naam, aantrekkingskracht, menskracht, stadion en faciliteiten op een goede manier in te zetten, kan Roda JC Kerkrade veel betekenen voor de maatschappij. Roda JC Kerkrade heeft vanuit deze gedachte stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij opgericht.Pijlers
Roda JC Midden in de Maatschappij is op 24 maart 2012 opgericht. Het eerste jaar stonden de pijlers jeugd, gezondheid en respect plaats. De pijler jeugd is vervolgens in 2013, door de komst van het ouderenproject Roda JC Old Stars, veranderd naar de pijler ‘participatie´. Vanuit deze pijlers worden structurele programma‘s opgezet en uitgevoerd. Door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen slaat stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij de brug tussen de lokale bevolking, bedrijven, overheden, organisaties, onderwijsinstellingen en Roda JC Kerkrade.

Statement van de stichting:
Wij leveren, met als platform Roda JC Kerkrade, een structurele en zichtbare bijdrage aan de Limburgse maatschappij door samen met onze partners maatschappelijke uitdagingen in de provincie aan te gaan, vanuit de pijlers participatie, gezondheid en respect.

ANBI-status

Roda JC Midden in de Maatschappij heeft ANBI-status. Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een instelling die het algemeen belang dient. Om aangewezen te worden als ANBI-organisatie moeten wij aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moeten wij ons onder meer voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Verder hebben we met het geheel van onze activiteiten geen winstoogmerk en voldoen onze mensen aan de integriteitseisen. Ook hebben onze bestuurders geen eigen belang in de stichting.

Door de ANBI-status kunnen onze donateurs/sponsoren bij de opgave van de inkomstenbelasting giftenaftrek krijgen. En voor ons betekent het dat wij geen schenkbelasting en erfbelasting hoeven te betalen, waardoor uw bijdrage voor 100% bij ons terecht komt ten behoeve van de maatschappelijke activiteiten. Klik hier voor meer informatie over ANBI.


Roda JC Midden in de Maatschappij heeft ANBI-status