Nalaten

Nalaten

Nalaten
Mocht u naast een schenking of het donateurschap meer willen doen voor Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij, dan kunt de vereniging aanwijzen als erfgenaam of mede-erfgenaam. U bepaalt zelf welk deel van uw erfenis naar dit goede doel gaat: alles of een deel. Dat kan een geldbedrag zijn, maar ook een bepaald goed zoals een schilderij. Dit heet een legaat en is bedoeld om iets na te laten aan personen die niet uw directe erfgenamen zijn. Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij is dan in wettelijke termen benoemd als legataris in uw testament.

Een erfgenaam, dus ook Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij, heeft het recht om een nalatenschap te weigeren. In de praktijk zal dit betekenen dat de nalatenschap onder voorbehoud wordt aanvaard tot duidelijk is dat deze positief is (geen schuld).

Omdat Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij een ANBI status heeft, is zij volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daarmee is het deel van uw nalatenschap aan Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij voor 100% inzetbaar.

Nadenken over een testament, en dus over de periode dat u er niet meer bent, is geen gemakkelijk onderwerp. Maar het is een geruststellend idee dat alles goed geregeld is. En u kunt ervan verzekerd zijn dat Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij uw nalatenschap zal inzetten om een structurele en zichtbare bijdrage aan de Limburgse maatschappij te leveren door samen met onze partners maatschappelijke uitdagingen in de provincie aan te gaan.

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met Mariëlle Houben via: mhouben@rodajc.nl / 045 6317000