Roda JC Kerkrade werkT: MVO Corner Roda JC Midden in de Maatschappij

Op donderdag 20 april is na afloop van de MVO Sprinc bijeenkomst in het Parkstad Limburg Stadion een intentieverklaring getekend door Stichting Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij, zorginstellingen Radar en Koraal Groep, jeugdzorginstelling XONAR en uitzendbureau Roda Support om in gezamenlijkheid invulling te geven aan de MVO Corner van Roda JC Midden in de Maatschappij.
Het doel van de MVO Corner is om in gezamenlijkheid een inspirerende ontmoetingsplek en uitdagende leer-werkomgeving te creëren voor kwetsbare groepen in de samenleving.

Mensen voelen zich bij Roda JC in hun kracht gezet. Werken bij Roda JC is een droom van heel veel verschillende mensen in de regio Parkstad. Werken in een dynamische omgeving, in en om het grote stadion en in de buurt van bekende voetballers. Voorbeelden van ervaringen zijn dagbesteding (Radar, Koraal Groep, XONAR jongeren), leer-werkervaringsplek (uitkeringsgerechtigden Gemeente Kerkrade), stages speciaal onderwijs (Jan Baptist, Catharinaschool, Mytylschool Adelante).

Met de maatschappelijke kracht van voetbal wordt op maatschappelijk gebied meer bereikt dan met reguliere interventies (op school, in een zorginstelling). Roda JC Midden in de Maatschappij maakt dit waar samen met Radar, Koraal Groep en XONAR. Hierbij wordt Roda JC ondersteund door Gemeente Kerkrade. Van dagbesteding tot leerwerkervaringsplekken. Samen gaan zij de schotten verwijderen om mensen een kans te geven die leven met een beperking of afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

Frans Wilms, voorzitter Raad van Bestuur van Radar: "Met deze samenwerking kunnen wij met verenigde krachten de burger beter van dienst zijn. Met de intentieverklaring spreken we af elkaars krachten te versterken met als doel om de dromen van mensen met een beperking op het gebied van werk te realiseren. We streven naar een zo passend mogelijke leer-werkplek voor mensen met een beperking. Kinderen uit het speciaal onderwijs bijvoorbeeld, begeleiden we binnen Roda JC om op het moment dat ze 18 jaar worden de volgende stap te zetten richting de arbeidsmarkt. Door samen te werken met elkaar kunnen we deze aanpak verduurzamen en nog beter maken. Iedereen in zijn kracht. Dat is onze gezamenlijke missie."

Radboud Quik, voorzitter Raad van Bestuur Koraal Groep: “Koraal Groep is verheugd over de intentieverklaring. Onze zorg en ondersteuning aan mensen met een beperking gaat over meedoen. Meedoen in de samenleving, meedoen aan het leven van alledag. We noemen dat inclusie, waarbij we uitgaan van de talenten en mogelijkheden van mensen. Zo is de MediaEntertainment Groep van Op de Bies al geruime tijd intensief betrokken bij Roda JC Midden in de Maatschappij. Zij maken goed bekeken filmpjes onder de naam Roda JC Midden in de Maatschappij TV, waarbij cliënt Sven Berends optreedt als vlogger. Door de gezamenlijke intentieverklaring hopen we deze vormen van dagbesteding verder uit te breiden en 'meedoen in de samenleving' mogelijk te maken voor nog meer mensen een beperking."

Anja Pijls, bestuurder XONAR: ‘Al vele jaren begeleiden wij samen met Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij en Roda Support (dreigende) vroegtijdige schoolverlaters. Het gaat om jongeren met meervoudig complexe gedragsproblemen die nergens terecht kunnen. XONAR richt zich op het weer gemotiveerd raken voor school, het versterken van hun ontwikkeling en op het activeren van de gewenste gedragsverandering. Daarbij besteden we ook nadrukkelijk aandacht aan de thuissituatie. Als het gezin niet mee verandert, vallen de jongeren immers eerder terug in hun oude gedrag. We werken ook zoveel mogelijk samen met school. Kern is dat deze jongeren weer zelfrespect krijgen, doelen in het leven stellen en ervoor gaan om die waar te maken. Zo creëren we weer perspectief. Het overgrote deel van deze jongeren gaat dan ook weer gemotiveerd aan de slag met werk of school. Dat is de kracht van het samen doen. Wij onderschrijven dan ook van harte de intentieverklaring.‘

Frank Extra van Roda Support geeft aan in diverse pilots binnen de samenwerking met Roda JC Midden in de maatschappij, ondersteuning geboden te hebben in het geven van het laatste zetje richting de arbeidsmarkt. “Deze rol nemen wij binnen dit samenwerkingsverband graag verder in en zouden wij graag uitbouwen. Door onze jarenlange ervaring binnen de arbeidsmarkt en de weg ernaar toe, bieden wij een veilig vangnet voor deze doelgroepen. Verder is deze intentieverklaring in onze ogen na de verkennende jaren die wij samen met de stichting en haar partners hebben beleeft, de volgende logische stap!"
In het stadion zouden verschillende functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een beperking ontwikkeld kunnen worden. Één plek, mix van doelgroepen:
Roda JC Kerkrade Postbus 1156 6460 BD Kerkrade Roda JC Ring 1 6466 NH Kerkrade 045-6317000 info@rodajc.nl

Wim Collard, algemeen directeur Roda JC Kerkrade: “Het stadion vervult permanent een maatschappelijke functie door dagbesteding voor mensen met een beperking, mensen met een uitkering, mensen met beschut werk, leerlingen speciaal onderwijs die voor stages werkervaring kunnen opdoen. Ook buiten het stadion liggen kansen om de maatschappelijke verbinding te maken. Bijvoorbeeld het onderhoud van trainings- en opleidingscomplex Kaalheide en sportcomplexen van amateurpartners zou vanuit Roda JC Midden in de Maatschappij gecoördineerd kunnen worden. De MVO Corner wordt een vitaal bruisend middelpunt in de maatschappij, waar een mix van kwetsbare mensen werken in de catering, schoonmaak, het groen en het onderhoud, met een restaurant dat gerund wordt door mensen met een beperking, met Roda JC Midden in de Maatschappij radio & tv die gedraaid wordt door mensen met een beperking en met een ruimte waar arbeidsmatig werk kan worden verricht voor sponsoren en relaties van Roda JC."

21 april 2017 SPRINC MVO corner

Geplaatst op: 21-04-2017