Samenwerking Jan Baptist school en Roda JC Werkt uitgebreid

Samenwerking Jan Baptist school en Roda JC Werkt wordt uitgebreid door toekenning subsidie De OnderwijsWerkplaats
SO/VSO St Jan Baptist, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen en kinderen met autisme, wil samen met Roda JC WerkT investeren in individuele- en groepsstages voor leerlingen met een beperking waarbij een passende uitstroom niet vanzelfsprekend is. Het doel is om in gezamenlijkheid een inspirerende en uitdagende leer-werkomgeving te creëren voor deze kwetsbare groep in de samenleving zodat zij in een vroeg stadium (groepsstage) onder begeleiding de transfer leren maken naar een ‘werk’ omgeving.

Middels individuele stages wordt deze zoektocht verfijnd met het doel te komen tot een passende duurzame uitstroom. Welbevinden en maatwerk staan hierbij voorop. Sinds september 2017 vinden er stages plaats met leerlingen van SO/SVO St Jan Baptist bij Roda JC WerkT. De leerlingen zijn trots op de dingen die ze leren en bereiken en de positieve waarde die ze vertegenwoordigen voor in de eerste plaats de school en later de maatschappij.

Subsidie
De toekenning van de subsidie De OnderwijsWerkplaats, de onderwijs-innovatieagenda van de Provincie Limburg, is een stimulans om de ingang gezette samenwerking tussen Jan Baptist en Roda JC WerkT uit te breiden en daardoor meer leerlingen de kans te geven werkervaringen op te doen. Zo ontstaat een duurzame beweging waarin het onderwijs een lerende organisatie vormt.

Door reeds opgedane stage-ervaring met de leerlingen van Jan Baptist school Kerkrade, via zorgorganisatie Radar , bij Roda JC Midden in de Maatschappij, is gebleken dat de leerlingen zich bij Roda JC in hun kracht gezet voelen. De inspirerende omgeving geeft hun zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen, zo was het mogelijk om ervaringen op te doen en er aan vele competenties geoefend kon worden.

Roda JC WerkT
Het project Roda JC WerkT , bestaat uit de zorg organisaties Radar, Xonar en Koraal, maakt de samenwerking met meerdere doelgroepen mogelijk, waardoor de leerlingen van Jan Baptist kansen krijgen op het gebied van werk en contacten gericht op uitstroom voor de toekomst. Met trots kijken deze leerlingen terug op hun “werk” hun persoonlijke groei tijdens de stage bij Roda! Werkzaamheden als schoonmaak in en rondom het stadion, helpen in de catering, klaarmaken van Goodie Bags voor Roda JC Kidsclub, licht administratief werk wordt meer hun eigen werk! De eigenwaarde en het verantwoordelijkheidsgevoel van de leerling groeit enorm!
 
    
Geplaatst op: 13-12-2018