Steun Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij met uw gift

Met uw steun aan Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij hebben we mooie projecten en activiteiten kunnen starten.
We zijn ontzettend blij met donateurs, sponsoren en sympathisanten. Het afgelopen jaar heeft de Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij grote stappen gezet op het gebied van kwaliteit van leven, positieve gezondheid, hartveiligheid, laaggeletterdheid en eenzaamheid. Daarnaast zijn we een ‘Klein Geluk‘ voor mensen met een beperking, voor chronisch zieke ouderen, voor jongeren met overgewicht, voor leraren oftewel voor ieder mens. Zonder subsidies van overheden, sponsoring uit het bedrijfsleven, donaties van serviceclubs was dit onmogelijk geweest. Steeds meer particulieren en bedrijven steunen ons in onze missie.

Wij leveren, met als platform Roda JC Kerkrade, een structurele en zichtbare bijdrage aan de Limburgse maatschappij door samen met onze partners maatschappelijke uitdagingen in de provincie aan te gaan, vanuit de pijlers participatie, gezondheid en respect. Wat zou het geweldig zijn als we onze impact de komende tijd zouden kunnen vergroten! We hopen dan ook verder te kunnen bouwen aan een gezonde en duurzame toekomst. Hiervoor vragen wij uw steun: als donateur of door een schenking te doen. U kunt uw bijdrage overmaken naar giro NL22RABO0134947320 t.n.v. Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij te Kerkrade o.v.v. 'Gift' + NAW gegevens.

Geen bedrag is te klein en echt iedere donatie helpt. De Stichting Roda JC Midden in de Maatschappij en de mensen die het ‘Klein Geluk‘ ervaren zijn u heel dankbaar.

Geplaatst op: 11-10-2018