Roda JC Old Stars

Het project ‘Roda JC Old Stars‘ draait om beleving van Roda JC Kerkrade, beleving van de wijk, beleving van ontmoeting en beleving van geschiedenis. Ouderen, oud-spelers
van Roda JC Kerkrade en buurtbewoners worden bij elkaar gebracht om een periode uit de geschiedenis te herbeleven. Dit kan een deel historie zijn van Roda JC Kerkrade, maar ook
algemene gebeurtenissen in de betreffende tijdsperiode.

Door de doelgroep bij elkaar te brengen, komen zij weer in contact met leeftijdsgenoten en wordt een periode herbeleefd door de verhalen van vroeger die naar boven komen.
Hoofddoelstelling: Beleving en activering bij ouderen, ‘ouderen in beweging‘ op hun eigen manier.

Beleving bij ouderen

Met dit project draagt Roda JC Kerkrade bij aan twee van haar drie pijlers; Gezondheid en Respect.

RJC Old Stars draait om beleving bij ouderen. Het aantal ouderen neemt toe, een doelgroep waar Roda JC Kerkrade Midden in de Maatschappij niet omheen kan. Uit een recent GGD rapport komt naar voren dat 1 op de 11 ouderen zich (ernstig) eenzaam voelt en Zuid-Limburg meer 75- plussers krijgt.

  • Doelgroep: ouderen (65+) gemeente Kerkrade en ZuidLimburg algemeen
  • Bereik: Zuid-Limburg
  • Subdoelstellingen: Ontmoeting, interactie en dagbesteding voor ouderen